Tymczasowe obniżenie podatku obrotowego (BTW) na renowacje i utrzymanie mieszkań starszych niż dwa lata.

W przeciwieństwie do wcześniejszego obniżenia podatku BTW w 2010-2011 tym razem pod obniżony podatek będzie podlegało rownież konstruowanie i utrzymanie ogrodów.

Obniżona taryfa BTW dotyczy okresu jednego roku 1 marzec 2013 do 1 marzec 2014.

Obniżona taryfa 6% dotyczy wszystkich prac renowacyjnych i napraw związanych z mieszkaniami. Pod tymi pracami rozumiemy: odnowienie, rozbudowanie, naprawa lub wymiana i utrzymanie (cześci) mieszkania oraz konstruowanie i utrzymanie ogrodu.

UWAGA!!

Obniżona taryfa jest wyłacznie na koszty pracy a nie na wykorzystane materiały. Należy więc fakturowac pracę 6% a materiał 21%.

Określenie zastosowania obniżonej taryfy 6% jest moment zakończenia prac.